Priser

Vi arbejder ud fra erfaringspriser, som giver det bedste resultat ved de forskellige opgavetyper og ønsker til skitserne

Uforpligtende idémøde

Her fremlægger du dine ideer og ikke mindst ønsker.

På mødet vil det være en fordel, hvis du har tegninger af huset klar, samt relevante papirer for huset og området.

*Hvis du ikke har tegninger over huset, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune eller hente dem selv digitalt. Er tegningerne ikke tilgængelige, er det nødvendigt at lave nogle nye. Vær opmærksom på, at det er en merudgift.

Idémøde tilbydes til en fast takst på 1.600 kr. inkl. moms (2.600 kr. inkl moms, hvis vi skal krydse Storebælt).

Ellers kan I besøge os på tegnestuen – så er mødet uden betaling.

Ring nu og aftale et uforpligtende møde: 22 38 88 92

Ved aftale om at gå videre til næste fase er det første uforpligtende møde gratis.​

Gode grunde til at prioritere skitseforslaget højt:

  • ​Gode skitser skaber høj værdi i det færdige byggeri
  • Det er i skitsefasen, at grundlaget for den samlede idé skabes

  • Omkostningen til skitserne er lav i forhold til den samlede byggesum

  • Et godt idégrundlag giver bedre og ofte billigere løsninger, når boligen skal færdigtegnes.

Når du vil bygge om eller til, er det vigtigt at vide, at du står over for et forløb, der både kan være langt og kompliceret. Om- og tilbygninger er ikke en standardvare som fx at gå ud at købe en bil.​

Skitseforslag

Prisen på et skitseforslag er ikke fast, men varierer afhængigt af størrelsen på jeres projekt, og hvor mange timer vi skal lægge i skitserne. Derfor er det kun jer, der sætter barren for, hvor meget I ønsker at investere i skitseforslaget.

Mange kunder ønsker alligevel en nogenlunde idé om prisen på et skitseforslag. Derfor giver vi her vores bud på, hvad et gennemarbejdet projekt, hvor der er lagt cirka 35-40 arbejdstimer i, kan komme til at koste. Den endelige pris varierer naturligvis efter jeres behov. For eksempel er nybyggeri altid dyrere end til- og ombygninger. Vi kan først give en fast pris, når vi har talt med jer om jeres specifikke ønsker.

Vores faste timeløn er 800 kr. inkl. moms, men vi foreslår følgende fastpris-model:

Arkitekt Til- og ombygning: 32.500 kr. inkl. moms (typisk 35-40 timer).

Pakken indeholder: iht. ydelsesbeskrivelsen for DANSKE ARK

•S/H tegninger (situationsplan, grundplan og facader), 3D visualiseringer (rumlige skitser, QR-koder til de forskellige rum** og en digital model, som I selv kan bevæge jeg rundt i), materiale- og farvebeskrivelser og undersøgelse af særlige forhold***.

** Kræver en Windows PC/bærbar

*** Udgifterne til disse er ikke inkluderet i prisen

Nybyggeri: +32.500 kr. inkl. moms (typisk +40 timer)

​Pakken**** indeholder, det samme som ved til- og ombygning.

​**** Prisen ved nybyggeri afhænger af både størrelse, kompleksitet og kvalitetsniveau.

Det er vigtigt at bemærke tidsforbruget, som illustrerer hvilken indsats og kvalitet, der ligger i skitseforslaget. Pris kan aftales individuelt efter opgave og niveau. Alle vores skitseforslag udføres af en erfaren Arkitekt MAA. Ved om- og tilbygninger vil der herudover være behov for at optegne eksisterende forhold. Tidsforbruget til dette varierer efter omfanget og hvilke eksisterende tegninger, der er tilgængelige. Dette har indflydelse på prisen.

Det videre forløb

  • ​Skitserne detaljeres og konkretiseres til projekttegninger.
  • Vi udarbejdes tegninger til myndighedsbehandling.

  • Materialer og løsninger beskrives.

  • Projektet sendes i udbud og opføres af den valgte entreprenør. Vi fører gerne tilsyn med selve opførelsen af huset på med-gået tid. 

- Marc

​Skitseprojekt 

​Jesper fra reTAENK arkitektur hjalp os med at få udarbejdet et skisteforslag til vores nye hus. Jesper var super god til at vise os muligheder vi ikke selv havde set.

- Nicolai​

Bæredygtig tilbygning

Vi valgte reTAENK arkitektur som arkitekt på en større tilbygning til vores enfamiliehus fra 1967. Jesper fra reTAENK var god til at udfordre de valg vi indledningsvis havde taget samt afklare vores mange tvivlsspørgsmål. Vi var derfor overbevidste om, at reTAENK kunne realisere de ideer og ønsker vi havde til vores projekt. Især var sammenhængen med eksisterende hus samt brugen af genbrugs- og bæredygtige materialer et stort ønske for os som bygherre. 

Undervejs i projektet har samarbejdet og kommunikationen imellem reTAENK, vores entreprenør og os været rigtig god. Når der opstod udfordringer og tvivlsspørgsmål i byggefasen fremstod Jesper som en solid rådgiver der kunne udfordre entreprenøren og dermed sikre os de bedste løsninger for vores projekt. 

Vi er yderst tilfredse med det endelige resultat af vores tilbygning og de valg som vi i tæt samarbejde med Jesper har valgt igennem forløbet. Det har bekræftet os i valget af reTAENK arkitektur som arkitekt og rådgiver på vores projekt. Vi kan derfor give vores varmeste anbefalinger til reTAENK arkitektur.

- Martin

Tilbygning

Vi har fået tegnet en tilbygning på 47kvm i 1 1/2 plan til et eksisterende rækkehus indeholdende to nye badeværelser. Arkitekten var effektiv og involverende i forhold til at inkludere vores ønsker løsningen. 

Arkitekten stod desuden for kommunikation med kommunen i forhold til mulige materiale valg og lokal planer og betjening til at opnå byggetilladelse fra kommunen.