Tegnestuen

​VORES TILGANG TIL ARKITEKTUREN ER KARAKTISERET VED DET ENKLE UDTRYK, HVORIGENNEM VORES HOLDNING TIL MATERIALER, INDEKLIMA OG RESSOURCEFORBRUG TILSAMMEN UDGØR EN BÆREDYGTIG OG ÆSTETISK TILGANG, DER SIKRER, AT BYGNINGERNE ÆLDES MED YNDE.

re|TAENK arkitektur arbejder med en ressourceoptimeret tilgang til arkitekturen. Vi ønsker at se muligheder i det byggede og understøtte de kvaliteter, der allerede er på spil, fremfor at rive ned og bygge nyt.

KOMPETENCER

Tegnestuen har 10 års erfaring med arkitektrådgivning i alle byggeriets faser og drives til dagligt af Jesper Fuglsang, som har en baggrund som arkitekt MAA og bygningskonstruktør. Som navnet på tegnestuen antyder, så arbejder vi med at gentænke de boligmæssige udfordringer, privatfamilier står over for, når de skal indfri deres boligdrømme. Om det er en tilbygning, en større ombygning eller nybyggeri, så handler det om at fremtidssikre sin bolig i lang tid.

FOKUS

Bygninger skal i dag stå i 120 år for at være bæredygtige. Alt for mange bygninger rives for tidligt ned, fordi de er bygget i robuste materialer, der ikke ældes med ynde, og fordi der ikke tages hånd om indeklimaet – bygninger skal opføres i ordentligt håndværk og være sunde at bo i!

TILBYGNING | OMBYGNING | RENOVERING & NYOPFØRELSE

reTAENK arkitektur er en lille tegnestue, og det vil vi fortsætte med at være. Vi gør nemlig en stor dyd ud af at være personligt til stede i de projekter, vi laver. Vores kernekunder er privatfamilier, der står over for en af de største beslutninger i deres liv – at bygge til, om eller nyt. Det kan vi relatere til, da vi selv er familiemennesker, som udlever vores egne boligdrømme.

​SAMARBEJDE

Vi tror på, at den gode arkitektur skabes i et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og de udførende håndværkere. Derfor har vi faste samarbejdspartnere i form af ingeniører og entreprenører, hvilket skaber synergi, tillid, forståelse og optimale rammer for udviklingen og kvaliteten af kundens boligdrømme.

MENNESKELIG VÆRDI

Det koster at tænke bæredygtigt, og det koster at have en sund holdning til miljøet, arkitekturen og vores medmennesker – men det belønner sig også. Med det rette fokus og en forståelse for helheden skabes der både økonomisk og menneskelig merværdi. En arkitekttegnet bolig eller tilbygning vil være mere værd og nemmere at sælge. Med fokus på vores miljø og sundhed skaber vi holdbare løsninger, der rækker langt ud i fremtiden.​

- Marc

​Skitseprojekt 

​Jesper fra reTAENK arkitektur hjalp os med at få udarbejdet et skisteforslag til vores nye hus. Jesper var super god til at vise os muligheder vi ikke selv havde set.

- Nicolai​

Bæredygtig tilbygning

Vi valgte reTAENK arkitektur som arkitekt på en større tilbygning til vores enfamiliehus fra 1967. Jesper fra reTAENK var god til at udfordre de valg vi indledningsvis havde taget samt afklare vores mange tvivlsspørgsmål. Vi var derfor overbevidste om, at reTAENK kunne realisere de ideer og ønsker vi havde til vores projekt. Især var sammenhængen med eksisterende hus samt brugen af genbrugs- og bæredygtige materialer et stort ønske for os som bygherre. 

Undervejs i projektet har samarbejdet og kommunikationen imellem reTAENK, vores entreprenør og os været rigtig god. Når der opstod udfordringer og tvivlsspørgsmål i byggefasen fremstod Jesper som en solid rådgiver der kunne udfordre entreprenøren og dermed sikre os de bedste løsninger for vores projekt. 

Vi er yderst tilfredse med det endelige resultat af vores tilbygning og de valg som vi i tæt samarbejde med Jesper har valgt igennem forløbet. Det har bekræftet os i valget af reTAENK arkitektur som arkitekt og rådgiver på vores projekt. Vi kan derfor give vores varmeste anbefalinger til reTAENK arkitektur.

- Martin

Tilbygning

Vi har fået tegnet en tilbygning på 47kvm i 1 1/2 plan til et eksisterende rækkehus indeholdende to nye badeværelser. Arkitekten var effektiv og involverende i forhold til at inkludere vores ønsker løsningen. 

Arkitekten stod desuden for kommunikation med kommunen i forhold til mulige materiale valg og lokal planer og betjening til at opnå byggetilladelse fra kommunen.