Proces

...fra skitse til færdig byggeri

Idé og skitseforslag

På baggrund af en besigtigelse af de eksisterende forhold og en forgående dialog/møde, udarbejdes der et idéoplæg. På dette tidspunkt fastlægges en prioriteret liste med ønsker og behov for, hvad projektet skal rumme.

Skitseforslaget er en detaljeret viderebearbejdning af idéoplægget. Alt visualiseres med en realtime digital model som kunden kan tilgå. Der udarbejdes en digital A3 mappe, som kunden kan tage med i banken. 

Myndighedsprojekt

I denne fase bliver tegningerne viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Tegnestuen påtager sig gerne kontakten til kommunen og sikre at alle arkitekttegningerne indsendes korrekt.

Tegnestuen yder ikke ingeniør- eller landmålerydelser. Vi formidler gerne kontakten.

Udbud

Tegnestuen bistår gerne kunden i denne faser. Vi har samarbejdspartnere, som sikre at projektet udføres med den ønskede kvalitet og til den aftalte tid, med så lidt gene som muligt for kunden.​

- Marc

​Skitseprojekt 

​Jesper fra reTAENK arkitektur hjalp os med at få udarbejdet et skisteforslag til vores nye hus. Jesper var super god til at vise os muligheder vi ikke selv havde set.

- Nicolai​

Bæredygtig tilbygning

Vi valgte reTAENK arkitektur som arkitekt på en større tilbygning til vores enfamiliehus fra 1967. Jesper fra reTAENK var god til at udfordre de valg vi indledningsvis havde taget samt afklare vores mange tvivlsspørgsmål. Vi var derfor overbevidste om, at reTAENK kunne realisere de ideer og ønsker vi havde til vores projekt. Især var sammenhængen med eksisterende hus samt brugen af genbrugs- og bæredygtige materialer et stort ønske for os som bygherre. 

Undervejs i projektet har samarbejdet og kommunikationen imellem reTAENK, vores entreprenør og os været rigtig god. Når der opstod udfordringer og tvivlsspørgsmål i byggefasen fremstod Jesper som en solid rådgiver der kunne udfordre entreprenøren og dermed sikre os de bedste løsninger for vores projekt. 

Vi er yderst tilfredse med det endelige resultat af vores tilbygning og de valg som vi i tæt samarbejde med Jesper har valgt igennem forløbet. Det har bekræftet os i valget af reTAENK arkitektur som arkitekt og rådgiver på vores projekt. Vi kan derfor give vores varmeste anbefalinger til reTAENK arkitektur.

- Martin

Tilbygning

Vi har fået tegnet en tilbygning på 47kvm i 1 1/2 plan til et eksisterende rækkehus indeholdende to nye badeværelser. Arkitekten var effektiv og involverende i forhold til at inkludere vores ønsker løsningen. 

Arkitekten stod desuden for kommunikation med kommunen i forhold til mulige materiale valg og lokal planer og betjening til at opnå byggetilladelse fra kommunen.