Priser

Vi arbejder ud fra erfaringspriser, som giver det bedste resultat ved de forskellige opgavetyper og ønsker til skitserne

Uforpligtende idémøde

Her fremlægger du dine ideer og ikke mindst ønsker.
På mødet vil det være en fordel, hvis du har tegninger af huset klar, samt relevante papirer for huset og området.

*Hvis du ikke har tegninger over huset, kan du kontakte teknisk forvalt- ning i din kommune eller hente dem selv digitalt. Er tegningerne ikke tilgængelige, er det nødvendigt at lave nogle nye. Vær opmærksom på, at det er en merudgift.

Idémøde tilbydes til en fast takst på 1.800 kr. inkl. moms (3.200 kr. inkl moms, hvis vi skal krydse Storebælt).
Ring nu og aftale et uforpligtende møde: 22 38 88 92

Ved aftale om at gå videre til næste fase er det første uforpligtende møde gratis.

Her tilbyder vi også et skrædersyet idéoplæg til 7.995 kr. inkl. moms.

Gode grunde til at prioritere skitseforslaget højt

Når du vil bygge om eller til, er det vigtigt at vide, at du står over for et forløb, der både kan være langt og kompliceret. Om- og tilbygninger er ikke en standardvare som fx at gå ud at købe en bil.

Skitseforslag

Prisen på et skitseforslag er ikke fast, men varierer afhængigt af størrelsen på jeres projekt, og hvor mange timer vi skal lægge i skitserne. Derfor er det kun jer, der sætter barren for, hvor meget I ønsker at investere i skitse- forslaget.

Mange kunder ønsker alligevel en nogenlunde idé om prisen på et skitse- forslag. Derfor giver vi her vores bud på, hvad et gennemarbejdet projekt, hvor der er lagt cirka 35-40 arbejdstimer i, kan komme til at koste. Den endelige pris varierer naturligvis efter jeres behov. For eksempel er nybyg- geri altid dyrere end til- og ombygninger. Vi kan først give en fast pris, når vi har talt med jer om jeres specifikke ønsker.

Vores faste timeløn er 855 kr. inkl. moms, men vi foreslår følgende fast- pris-model:

Arkitekttegnet til- og ombygning: 35.500 kr. inkl. moms (typisk 35-40 timer).

Lad os kontakte jer


  Samarbejde

  Vi tror på, at den gode arkitektur skabes i et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og de udførende håndværkere. Derfor har vi faste samarbejdspartnere i form af ingeniører og entreprenører, hvilket skaber synergi, tillid, forståelse og optimale rammer for udviklingen og kvaliteten af kundens boligdrømme.

  Menneskelig værdi

  Det koster at tænke bæredygtigt, og det koster at have en sund holdning til miljøet, arkitekturen og vores medmennesker – men det belønner sig også. Med det rette fokus og en forståelse for helheden skabes der både økonomisk og menneskelig merværdi. En arkitekttegnet bolig eller tilbygning vil være mere værd og nemmere at sælge. Med fokus på vores miljø og sundhed skaber vi holdbare løsninger, der rækker langt ud i fremtiden.​

  arkitekt tegning af hus
  b2_1096

  Har du et projekt på tegnebrættet?

  Er du interesseret og vil du gerne høre mere om vores kompetencer?
  Brug under 1 min på at udfylde vores formular og lad os kontakte jer