PRISER

Vi arbejder ud fra erfaringspriser, som giver det bedste resultat ved de forskellige opgavetyper og ønsker til skitserne

UFORPLIGTENDE IDÉMØDE

Her fremlægger du dine ideer og ikke mindst ønsker.

På mødet vil det være en fordel hvis du har tegninger af huset, samt relevante papirer for huset og området klar.

* Hvis du ikke har tegninger over huset, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune eller hente dem selv digitalt. Er tegningerne ikke tilgængelige, er det nødvendigt at lave nogle nye. Vær opmærksom på, at det er en merudgift.

Idémøde tilbydes til en fast takst på 1.600 kr. inkl. moms (2.600 kr. inkl moms, hvis vi skal krydse Storbælt). 

Ellers kan I besøge os på tegnestuen - og så er mødet uden betaling.


Ring nu og aftale et uforpligtende møde: 22 38 88 92

Ved aftale om at gå videre til næste fase, er det første uforpligtende møde gratis.

Gode grunde til at prioriterer skitseforslaget højt:

  • Gode skitser skaber høj værdi i det færdige byggeri

  • Det er i skitsefasen, at grundlaget for den samlet idé skabes

  • Omkostningen til skitserne er lav i forhold til den samlede byggesum

  • Et godt idegrundlag giver bedre og ofte billigere løsninger, når boligen skal færdigtegnes.

Når du vil bygge om eller til, er det vigtigt at vide, at du står over for et forløb, der både kan være langt og kompliceret. Om- og tilbygninger er ikke en standardvare som fx at gå ud at købe en bil.​

SKITSEFORSLAG

I kan selv bestemme hvor meget I ønsker at invester i skitseforslaget - og dermed hvor lang tid vi bruger på skitserne. Vores faste timeløn er 800 kr. inkl. moms, men forslår en fastpris model.

Til- og ombygning: 29.600 kr inkl. moms (typisk 35-40 timer).

Pakken indeholder: iht. ydelsesbeskrivelsen for DANSKE ARK

  • S/H tegninger (situationsplan, grundplan og facader), 3D visualiseringer (rumlige skitser, QR-koder til de forskellige rum** og en digital model, som I selv kan bevæge jeg rundt i), materiale- og farvebeskrivelser og undersøgelse af særlige forhold***. 

** Kræver en Windows PC/bærbar

*** Udgifterne til disse er ikke inkluderet i prisen


Nybyggeri: +29.600 kr. inkl. moms (typisk +40 timer)

Pakken**** indeholder, det samme som ved til- og ombygning.

**** Prisen ved nybyggeri afhænger af både størrelse, kompleksitet og kvalitetsniveau. 

Det er vigtigt at bemærke tidsforbruget, som illustrerer hvilken indsats og kvalitet der ligger i skitseforslaget. Pris kan aftales individuelt efter opgave og niveau. Alle vores skitseforslag udføres af en erfaren Arkitekt m.a.a.

Ved om- og tilbygninger vil der herudover være behov for at optegne eksisterende forhold. Tidsforbruget til dette varierer efter omfanget og hvilke eksisterende tegninger der er tilgængelige. Har indflydelse på prisen.

Efter at I har modtaget skitseforslaget kan der komme justeringer og rettelser – dette fakturer vi efter tidsforbrug. Vi tilretter små justeringer, en enkelt gang, uden ekstra fakturering.

DET VIDERE FORLØB

  • Skitserne detaljeres og konkretiseres til projekttegninger. 

  • Vi udarbejdes tegninger til myndighedsbehandling.

  • Materialer og løsninger beskrives.

  • Projektet sendes i udbud og opføres af den valgte entreprenør. Vi fører gerne tilsyn med selve opførelsen af huset på med-gået tid.