PROCES

...fra skitse til færdig byggeri

IDÉ- OG SKITSEFORSLAG

På baggrund af en besigtigelse af de eksisterende forhold og en forgående dialog/møde, udarbejdes der et idéoplæg. På dette tidspunkt fastlægges en prioriteret liste med ønsker og behov for, hvad projektet skal rumme. 

Skitseforslaget er en detaljeret viderebearbejdning af idéoplægget. Alt visualiseres med en realtime digital model som kunden kan tilgå. Der udarbejdes en digital A3 mappe, som kunden kan tage med i banken. 

MYNDIGHEDSPROJEKT

I denne fase bliver tegningerne viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Tegnestuen påtager sig gerne kontakten til kommunen og sikre at alle arkitekttegningerne indsendes korrekt. 

Tegnestuen yder ikke ingeniør- eller landmålerydelser. Vi formidler gerne kontakten. 

UDBUD

Tegnestuen bistår gerne kunden i denne faser. Vi har samarbejdspartnere, som sikre at projektet udføres med den ønskede kvalitet og til den aftalte tid, med så lidt gene som muligt for kunden.