Projekttype:

Tilbygning, ombygning, renovering

Lokation:

Måløv, København

​År:

2020

Arkitekt:

re|TAENK arkitektur

Tilbygning til 2-plans dobbelthus

Det eksisterende dobbelthus er opført i 1981 og er belliggende i Kærlodden i Måløv, vest for København. Området bestar af både dobbelthuse, rækkehuse og fritliggende huse, hvor alle har små haver på ca. 200m². Der er ligeledes afsat plads til et skur samt carport. En del af husene er med tiden gjort større, så mangfolgdigheden er også blevet større gennem de seneste 40 år. Det er denne mangfoldighed der har skabt den arkitektoniske vision for udvidelsen af Villa Kærlodden.

Tilbygningen udføres i 1½-plan, som eksisterende, med en kvist mod havesiden i vest. Den gældende Lokalplan er særdeles restriktiv ift. materialevalg, og materialerne skal holdes i tegl samt træ. Tilbygningen beklædes i lodret sortmalet Superwood, hvilket går igen på det eksist. dobbelthus.

Der er søgt dispensation fra gældende lokalplan 080, ift. tagmateriale. Der ønskes et sinter sortengoberet Linea skifertegl tag.

Materialer:

SW01 AART, lodret fer- og not beklædning i sortmalet Superwood

Krone Flex vinduer/hæveskydedøre

Ecophon Focus B akustiklofter

VELUX ovenlys
​Linea flade skifertegl fra Komproment

- Marc

​Skitseprojekt 

​Jesper fra reTAENK arkitektur hjalp os med at få udarbejdet et skisteforslag til vores nye hus. Jesper var super god til at vise os muligheder vi ikke selv havde set.

- Nicolai​

Bæredygtig tilbygning

Vi valgte reTAENK arkitektur som arkitekt på en større tilbygning til vores enfamiliehus fra 1967. Jesper fra reTAENK var god til at udfordre de valg vi indledningsvis havde taget samt afklare vores mange tvivlsspørgsmål. Vi var derfor overbevidste om, at reTAENK kunne realisere de ideer og ønsker vi havde til vores projekt. Især var sammenhængen med eksisterende hus samt brugen af genbrugs- og bæredygtige materialer et stort ønske for os som bygherre. 

Undervejs i projektet har samarbejdet og kommunikationen imellem reTAENK, vores entreprenør og os været rigtig god. Når der opstod udfordringer og tvivlsspørgsmål i byggefasen fremstod Jesper som en solid rådgiver der kunne udfordre entreprenøren og dermed sikre os de bedste løsninger for vores projekt. 

Vi er yderst tilfredse med det endelige resultat af vores tilbygning og de valg som vi i tæt samarbejde med Jesper har valgt igennem forløbet. Det har bekræftet os i valget af reTAENK arkitektur som arkitekt og rådgiver på vores projekt. Vi kan derfor give vores varmeste anbefalinger til reTAENK arkitektur.

- Martin

Tilbygning

Vi har fået tegnet en tilbygning på 47kvm i 1 1/2 plan til et eksisterende rækkehus indeholdende to nye badeværelser. Arkitekten var effektiv og involverende i forhold til at inkludere vores ønsker løsningen. 

Arkitekten stod desuden for kommunikation med kommunen i forhold til mulige materiale valg og lokal planer og betjening til at opnå byggetilladelse fra kommunen.